הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית אור יהודה – מחלקת הנדסה - דף הבית
אור יהודה

דף מידע מקוון - אנשים פרטיים

​טופס מידע תכנוני לפי סעיף 119א

לידיעתכם:

  • משך הכנת דף המידע אורך עד 30 יום.
  • דף המידע תקף לשנה אחת.
  • בעת הזמנת המידע, יוזמן תיק הבניין.
  • כאשר תיק הבניין יגיע, יוזמן המבקש טלפונית להגיע למשרדי הוועדה לצורך צילום התכנית.
  • אין לראות בדף המידע כתחליף לתיק מידע אשר נחוץ בעת בקשה להיתר. דף המידע מיועד לבירור ראשוני בלבד.

שימו לב!!! יש לצרף לבקשה זו קובץ של שובר התשלום חתום/אישור תשלום עבור הבקשה לדף מידע (מצוי באתר הועדה בתשלום עבור הזמנת דף תכנוני)


יש להזין את מספר הגוש של היחידה המבוקשת

יש להזין את מספר חלקה של יחידת הקרקע

יש להזין את מספר מגרש יחידת הקרקע

יש להזין כתובת מלאה (שם רחוב ומספר בית) של יחידת הקרקע

אפשר להזין את מספר תיק הבניין בוועדה באם ידוע

יש להזין את שם מלא (שם פרטי ומשפחה) של מבקש המידע

יש להזין את כתובת מלאה (עיר, שם רחוב, מספר בית) של מבקש המידע

יש להזין מספר טלפון נייד (לדוגמא: 050-7777777) או מספר טלפון נייח (לדוגמא: 03-2323231)


יש להזין כתובת דוא"ל תקינה (לדוגמא: gfbv@bvf.com) למשלוח המידע

במידה והנך רוצה משלוח בדואר רגיל, האם הכתובת זהה לכתובת המבקש

יש להזין כתובת מלאה (עיר, שם רחוב ומספר בית) למשלוח המידע, במידה והכתובת שונה מכתובת המבקש
חובה לצרף אישור תשלום
דף מידע מקוון - אנשים פרטיים