הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית אור יהודה – מחלקת הנדסה - דף הבית
אור יהודה

צור קשר

 
  
  
  
  
ליאת שוחטראש העיר, יו"ר הוועדה המקומיתmayor@or-ye.org.il03-5388106
עוזי אהרוןסגן ומ"מ ראש העיר, יו"ר וועדת המשנהuzi@or-ye.org.il03-5388854
אדר' ליאת בן אבומ"מ מהנדס העירliatb@or-ye.org.il03-5388122
שלומית שפינדליועצת משפטית של הוועדהshlomitsh@or-ye.org.il03-5388834
יונה נחוםמזכירת יו"ר הוועדהyona@or-ye.org.il03-5388804
סולי חבהמזכירת מהנדס העירsoli@or-ye.org.il03-5388109
אור פוסטילניקובבודקת רישויorp@or-ye.org.il03-5388898
מיכל יצחקובבודקת רישויmichali@or-ye.org.il
מור רצהבימידעניתmorr@or-ye.org.il03-5388122
הדר שרעבימזכירת רישויhadar@or-ye.org.il03-5388122
רחל בן זיקריאחראית ארכיבrachelbbenzikri@or-ye.org.il03-5388869
אדר' אירנה דמצ'נקואדריכלית הוועדהirena@or-ye.org.il03-5388812
עו"ד איריס יעריתובעת הוועדהirisy@or-ye.org.il03-5388168
אלון להבמדור השבחהalon@or-ye.org.il03-5388192
עו"ד יאיר שינוברמנהל מח' פיקוח בניהyair@or-ye.org.il03-5388125
ברוך נחוםמפקח בנייהnachum@or-ye.org.il03-5388125
עמית חליבהמפקח בניהamith@or-ye.org.il
יפה קסטוריאנומזכירת מח' פיקוח בניהyafa@or-ye.org.il03-5388125
פבל זינגרמןמנהל מח' תשתיותpavel@or-ye.org.il03-5388121
אילנית שמחמזכירת מח' תשתיותilanit@or-ye.org.il03-5388121
עוז זכריהמנהל פרוייקטיםoz@or-ye.org.il03-5388810
צור קשר