הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית אור יהודה – מחלקת הנדסה - דף הבית
אור יהודה

טפסים

​פיקוח

  
מדריך לבונה אור יהודה
ריכוז דרישות
טפסים טרם התחלת בניה
טפסים במהלך הבניה
טפסים בסיום הבניה

רישוי

  
בקשה לטופס 2
בקשה למידע
הודעה על התחלת עבודה
תנאי סף לקליטת בקשה להיתר
תצהיר בעלים בבקשה להיתר בניה
תנאי סף להגשת בקשה למידע
היטל השבחה
תנאי להגשת תצהיר להקמת ממד מקלט
עדכון מפה לטופס 4
אישור מחלקות העירייה

 

 

טפסים