הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
עיריית אור יהודה – מחלקת הנדסה - דף הבית
אור יהודה

נוהל להגשת תכניות מפורטות (תב"ע)

 

נוהל להגשת תכניות מפורטות (תב"ע)

גרסה 2 – יולי 2019

דברי הסבר

 • הרפורמה במערכת התכנון והבנייה שנכנסה לתוקפה באוגוסט 2014, מהווה שינוי חשוב במגוון רחב של תחומים בתהליכי התכנון והבנייה, במטרה לשפר את השירות לציבור.
 • במסגרת זו, קבלה הוועדה המקומית הגדלת סמכויות, ומחויבת בשקיפות ועמידה בלוחות זמנים.
 • הוועדה המקומית אור יהודה היא ועדה רגילה (אינה עצמאית) אשר נמצאת בתהליכי הכנת תוכנית מתאר כוללנית, על כן יש לבחון כל תוכנית בהתאמה לתוכנית המתאר.

 

הנחיות ליזמים ומתכננים

1-      התחדשות עירונית - תמ"א 38 ו/או פינוי בינוי

התחום מנוהל ומרוכז ע"י המנהלת להתחדשות עירונית.

איש קשר: נתי רייכר.

נייד: 054-6522192

דוא"ל: minhelet@or-ye.org.il

קבלת קהל בתאום מראש.

 

2-      מידע תכנוני כללי – ברור זכויות בנייה (כל בעל עניין)

מחלקת רישוי.

נשות קשר: מור רצהבי, רחלי שמואלי

טלפון: 073-3388406, 073-3388407

קבלת קהל בימים א', ה' 9:30-12:00, בימי ג' 16:00-18:00.

כמו כן, ניתן להזמין דף מידע תכנוני (שלא לצורך הגשת בקשה להיתר) דרך אתר האינטרנט של עיריית אור יהודה - לחץ כאן להזמנת דף מידע תכנוני.

 

3-      הגשת תכנית מפורטת ו/או תכנית מפורטת להתחדשות עירונית (תב"ע)

מחלקת תכנון.

נשות קשר: אד' אירנה דמצ'נקו, מנהלת מח' תכנון עיר, טל.: 073-3388395

 אור פוסט , טל:  073-3388393

מעיין נגר,   טל.: 073-3388409

קבלת קהל בימים א', ה' 9:30-12:00, בימי ג' 16:00-18:00.

בתקופת חופשות מרוכזות: פסח, סוכות וחופשת הקיץ, בהם תהיה העירייה סגורה לשבוע ימים - יהיה ניתן להגיש תב"ע לא יאוחר מ14 יום טרם היציאה לחופשה (בתאריכי החופשות המרוכזות ניתן להתעדכן באתר העירייה).

 

"תיאום תכנון" (פרה-רולינג)

 • תהליך זה הוא ללא מגבלת זמן וימשך עד לסיכום החלטות משותפות בין המגיש לוועדה המקומית.
 • לצורך קידום התוכנית באופן יעיל, על המתכנן/יזם לתאם עם מהנדס הוועדה וצוות התכנון מס' ישיבות לתיאום ציפיות והמשך קידום התהליך (תיאום פגישה מראש).
 • ע"מ לייעל את התהליך ולהגיע לפגישות הראשונות מוכנים ככל הניתן, יש לעיין במסמכי המדיניות וההנחיות מרחביות באתר העירייה.
 • בפרויקטים להתחדשות עירונית בלבד, תנאי לקיום הפגישה הראשונה יהיה עמידה בהנחיות הנוהל החברתי.

לפגישה הראשונה יש להגיע עם מצגת מסודרת הכוללת לפחות:

 1. מידע תכנוני עדכני
 2. רעיון
 3. כוונות

בסיום הפגישה על המתכנן/יזם, להוציא פרוטוקול סיכום הישיבה עם צוות התכנון בוועדה, ולהעבירו לוועדה לאישורה לפני הפצה.

לפגישה השנייה יש להגיע עם מצגת מסודרת הכוללת לפחות:

 1. מטרות התוכנית.
 2. תשריט עם נתונים:
  • תשריט מאושר + חישוב שטחים.
  • תשריט מוצע + חישוב שטחים.
  • מספר יח"ד וצפיפות נטו קיימת (בפרויקטים להתחדשות עירונית בלבד).
  • מספר יח"ד וצפיפות נטו מוצעת.
  • גודל דירה ממוצעת קיים משוער (בפרויקטים להתחדשות עירונית בלבד).
  • גודל דירה ממוצעת במצב המוצע + תמהיל יח"ד.
 3. בינוי מוצע הכולל מבט כללי על האזור ושילוב התכנון במרחב.
 4. מצגת תלת מימדית הכוללת פירוט חומרי גמר - על ההדמיה לכלול יחס לנפחי הבינוי הקיימים ולמרחב הציבורי בסביבת הפרויקט.
 5. התאמת התוכנית להנחיות המרחביות של הוועדה המקומית המפורסמות באתר ההנדסי בקישור הבא:

   http://or-yehuda.complot.co.il/planning/Pages/mismachi_mdinyut.aspx
 6. פרוגרמה לשטחי ציבור (בפרויקטים להתחדשות עירונית יש לבצע תאום מול המנהלת להתחדשות עירונית).
 7. התאמת התכנית למסמך מדיניות להתחדשות עירונית (בפרויקטים של התחדשות עירונית בלבד).

בסיום הפגישה על המתכנן/יזם, להוציא פרוטוקול סיכום הישיבה עם צוות התכנון בוועדה, ולהעבירו לוועדה לאישורה לפני הפצה.

 

הגשת תוכנית ופתיחת תיק

הגשת תוכנית ופתיחת תיק דורשת הגשת מסמכים מחייבים בהתאם להוראות החוק:

 1. יש להגיש עותק קשיח של מסמכי התכנית, שתואם לגרסה המקוונת.  (בהתאם לטופס בדיקת תנאי הסף ). כמו כן, יש לצרף חתימות על פי נוהל מבא"ת.
 2. יש להגיש את כל התצהירים , הוכחת בעלות וטפסים נלווים על פי נוהל מבא"ת - מידע נוסף בנוגע לתצהירים בקישור הבא: https://www.gov.il/he/departments/policies/mavat_2009
 • על הגרסה לעמוד בנוהל תנאי סף אשר נקבע בחוק לפי סעיף 83 א1.

https://www.gov.il/he/departments/policies/mavat_threshold_conditions

 

אי עמידה בלוחות הזמנים ומילוי התנאים של הוועדה יגרום ל דחיית התוכנית, ויהיה צורך להגישה מחדש.

 


 


נוהל להגשת תכניות מפורטות (תב"ע)