שימו לב! הגשת בקשה למידע תתבצע באמצעות ממשק מפ"י בלבד!

תאריך: 29/10/2019