בהתאם לתקנות התוה"ב - לא תתקבל מפת מדידה ללא חתימת מודד אלקטרונית בתוקף

תאריך: 16/05/2019